فیلم آموزشی شبیه ساز BookSim

کد کالا: booksim-learn

در انبار

توجه: این کالا به صورت  دانلودی است و بعد از خرید تا 1 هفته لینک های دانلود معتبر می باشند.

رمز فایل ها: e-learns.ir

سرفصل آموزشی:

  • راه اندازی ماشین مجازی حاوی شبیه ساز BookSim
  • ساختار اجرایی شبیه ساز و اعمال تغییرات و ساختن فایل booksim
  • شرح ساختار شبیه ساز و اجرای یک فایل پیکربندی
  • تنظیم پارامترهای شبیه سازی
  • تنظیم پارامترهای توپولوژی و ابعاد شبکه
  • تنظیم پارامترهای الگوریتم های مسیریابی
  • تنظیم پارامترهای کنترل جریان و ترافیک در شبیه ساز
  • تنظیم سازماندهی مسیریاب در شبیه ساز
  • بررسی یک اجرا و بررسی مقادیر پارامترهای پیش فرض شبیه ساز
  • بررسی ساختار فایل های داوری و تخصیص در شبیه ساز

1,950,000 ریال