جزوه آموزشی شبیه ساز ناکسیم – نسخه ۲

کد کالا: noxim2-tutorial

در انبار

کاملترین جزوه آموزشی noxim

توجه: این کالا به صورت  دانلودی است و بعد از خرید تا 1 هفته لینک های دانلود معتبر می باشند.

برخی از موضوعات این جزوه آموزشی:

بخش اول – آشنایی با ساختار شبیه ساز:

 • اجرای Noxim و پارامترهای مربوطه
 • بررسی فایل NoximNoc.cpp
 • بررسی فایل NoximMain.cpp
 • بررسی فایل NoximGlobalStats.cpp
 • بررسی فایل NoximStats.cpp
 • بررسی فایل NoximBuffer.cpp
 • بررسی فایل NoximPower.cpp
 • بررسی فایل NoximRouter.cpp
 • بررسی فایل NoximProcessingElement.cpp
 • تکرار شبیه سازی به تعداد معین و خروجی متلب
 • ایجاد ترافیک دلخواه برای شبیه سازی

بخش دوم – مباحث تکمیلی در شبیه ساز ناکسیم:

 • اضافه نمودن سیگنال (سیم ارتباطی) جدید
 • اضافه نمودن الگوریتم انتخاب خروجی جدید
 • اضافه نمودن الگوریتم مسیریابی جدید

950,000 ریال