۳۱ شهریور

تغییر شاخه Backup در iTunes طی مراحل زیر قابل انجام است:


۱) ابتدا یک هاردیسک را به کامپیوتر متصل کنید و یک شاخه مثلاً iphone-backup بر روی آن ایجاد کنید: با فرض اینکه هاردیسک درایو L باشد، باید نام این آدرس به صورت L:\iphone-backup باشد.


۲) با دستور cd وارد شاخه ای که ITunes به صورت پیش فرض Backup ها را ذخیره می کند شده و دستور mklink را اجرا می کنیم.
C:> cd C:\Users\e-learns\AppData\Roaming\Apple Computer\MobileSync
mklink /J “%APPDATA%\Apple Computer\MobileSync\Backup” “L:\iphone-backup”

بعد از این دستور باید پیام زیر مشاهده گردد:
Junction created for C:\Users\e-learns\AppData\Roaming\Apple Computer\MobileSync\Backup <<===>> L:\iphone-backup


۳) وارد iTunes‌ شده و شروع به Backup‌ گیری کنید و مشاهده خواهید کرد که اطلاعات به جای درایو c ‌بر روی هاردیسک ذخیره خواهند شد.

توجه: در دستور mklink شاخه Backup ‌باید نوشته شود هرچند که چنین شاخه ای در ابتدا وجود ندارد. مطابق با شکل زیر بعد از اجرای دستور mklink‌ یک لینک به نام Backup ایجاد خواهد شد که متصل به شاخه L:\iphone-backup است.

در دستور mklink شاخه Backup ‌باید نوشته شود هرچند که چنین شاخه ای در ابتدا وجود ندارد. مطابق با شکل زیر بعد از اجرای دستور mklink‌ یک لینک به نام Backup ایجاد خواهد شد که متصل به شاخه L:\iphone-backup است.

دیدگاه بگذارید